Gabriela Ondračková: +420 725 92 93 94
Lumír Sokol: +420 608 70 62 63
Příčná 293/2, Havířov, PSČ 736 01
Co je ozon a jak likviduje bakterie a viry?

Podstatou dezinfekčních vlastností ozonu jsou jeho silné oxidační účinky, dané uspořádáním jeho molekuly (3 atomy kyslíku = O3 ). Jde o nepříliš stabilní molekulu, která se snaží štěpením „vrátit“ do formy O2.

Při štěpení ozonu vznikají tzv. volné radikály, které ničí vazby mezi organickými molekulami, které tvoří základ všech živých organismů. Ozon likviduje patogeny jak přímým usmrcením (poškozením buněčné stěny bakterií či lipidového obalu virů), tak jejich „sterilizací“ (poškozením genetické informace).

Ozónu neodolá žádná bakterie ani vir, díky plynnému skupenství prostupuje celým prostorem, kde je použit – tzn. do celé místnosti nebo – v námi nabízené službě – dezinfikuje cokoliv, co je umístěno do speciálního uzavíratelného vaku.

Ať jsou to matrace, vč. antidekubitních, polštáře, lůžkoviny, oděvy, hračky, kompenzační pomůcky atd.).

Generátory ozónu jsou vhodné jak pro dezinfekci, tak i současně pro likvidaci zápachů.

Nabízíme tedy využití generátorů ozonu vč. speciálního vaku pro dezinfekci v domácnostech kde se vyskytla infekční nemoc, ve sportovních klubech, šatnách firem, služebnách IZS atp.

Možnosti jsou nepřeberné. Kontaktujte nás – připravíme Vám řešení „na míru“.

Dezinfekce ozónem je 100% ekologická. Ozonové čištění nevytváří žádný odpad.

Další post
Poslední příspěvky